مزیت های ویژه گوگرد مایع حلالیت سریع در آب و دومنظوره بودن آن در آفت زدایی و تغذیه می باشد که  جایگزینی مناسبی برای برخی از  کودها و سموم است. این کود با ضدعفونی نمودن خاک به سلامت گیاه و محیط زیست کمک شایانی نموده و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می دهد.

ویژگی های محصول:

 • مبارزه با سفیدک سطحی و قارچ های بیماری زا از طریق محلول پاشی
 • پیشگیری از آفاتی مانند کنه ها، شته ها، قارچ ها، انگل های بیماری زا، تریپس و پسیل
 • اصلاح و کاهش pH خاک از طریق مصرف با آب آبیاری و در نتیجه حلاليت عناصر تثبيت شده مانند فسفر و عناصر ریز مغذی مانند آهن، روی در خاک های آهکي.
 • تامین کننده گوگرد و پتاسیم مورد نیاز محصولات کشاورزی
 • افزایش خواص فیزیکی – شیمیایی بخصوص نفوذ پذیری خاک
 • فاقد کلسیم و سدیم

مزایای محصول:

 • حلالیت 100 درصد در آب که موجب افزایش قابلیت جذب در خاک و در نتیجه افزایش سرعت اکسیداسیون گوگرد نسبت به گوگرد پودری
 • عدم استفاده از هرگونه مواد شیمیایی و مضر
 • سهولت مصرف و قابلیت استفاده در تمامی سیستم های آبیاری بارانی،  قطره ایی، غرقابی و محلول پاشی
 • توزیع ذرات یکنواخت و افزایش سطح پوشش و ماندگاری بالاتر
 • عدم ایجاد گرد و غبار در زمان مصرف
 • انبارداری و حمل و نقل آسان

تجزیه ضمانت شده :

 

 • گوگرد کل (به فرم S)
 • پتاسیم محلول در آب (K2O)
 • وزن مخصوص
 • شماره ثبت کودی
 • حداقل 20 درصد
 • حداقل 20 درصد
 • 4/1
 • 90085

اختلاط پذیری : 

قابل اختلاط با سایر کودها نیست .

در زمان گلدهی این محصول استفاده نگردد و بعد از ریزش گلبرگ میزان مصرف به نصف کاهش یابد .

دستورالعمل مصرف :

محلول پاشی : 2 3  لیتر در 1000 لیتر آب

همراه آب آبیاری : 7 10 لیتر در هکتار

کود گوگرد مایع 20 درصد