شرکت کیمیا رویش مهر پارس (کودیران)

تولید کننده انواع کودهای ترکیبی جامد و مایع کشاورزی