گوگرد ميكرونيزه كشاورزی

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] با توجه به آثار مثبت گوگرد در كاهش pH خاك هاي آهكي و افزايش سولفات مورد نياز گياهان، افزايش حلاليت عناصر كم مصرف و پر مصرف بويژه فسفر، آهن، روي و كنترل برخي از عوامل بيماري زاي قارچي نظير سفيدك سطحي و همچنين نقش آن در اصلاح […]

گوگرد بنتونيت دار گرانوله 75 درصد

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] با توجه به آثار مثبت گوگرد در كاهش pH خاك هاي آهكي و افزايش سولفات مورد نياز گياهان، افزايش حلاليت عناصر كم مصرف و پر مصرف بويژه فسفر، آهن، روي و كنترل برخي از عوامل بيماري زاي قارچي نظير سفيدك سطحي و همچنين نقش آن در اصلاح […]

کود پتاس گرانوله 30% رشدینه

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”][/av_textblock] [av_heading heading=’آناليز محصول’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”][/av_heading] [av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]نام محصول[/av_cell][av_cell col_style=”]کود پتاس گرانوله 30% رشدینه[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]شماره ثبت[/av_cell][av_cell col_style=”]13024[/av_cell][/av_row] [av_row row_style=”][av_cell col_style=”]پتاسیم برحسب K2O [/av_cell][av_cell col_style=”]30 درصد[/av_cell][/av_row] [av_row […]

کود ماکرو کامل 3-5-7 رشدینه

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] یکی از عوامل مهم در بهبود کمی وکیفی محصول، تغذیه صحیح گیاه می باشد. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه باشد بلکه ایجاد تعادل عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در عدم تعادل تغذیه ای، نه تنها […]